چگونه ديابت را کنترل کنيم؟

 

 

هفت اصل براي کنترل ديابت در زندگي   

برای کسانی که دیابت دیابت دارند

                       هفت اصل براي کنترل ديابت در زندگي

اصل اول 

    آموزش آنچه شما بايد درباره ديابت بدانيد    

اصل دوم 

   ارائه يک برنامه مراقبتي منظم براي ديابت شما

اصل سوم 

   يادگيري کنترل ديابت

اصل چهارم 

   مراقبت نمودن از ديابت با کنترل متوسط گلوکز خون ، فشار خون و کلسترول (ABCs) 

اصل پنجم 

   مانيتور نمودن (ABCs)  

اصل ششم

   پيشگيري از مشکلات طولاني مدت ديابت

اصل هفتم 

 کنترل و درمان مشکلات طولاني مدت ديابت

برگرفته از سايت مركزملي اطلاعات ديابت امریکا WWW.NIDDK.NIH.GOV/ 

مترجم : مختار يعقوبي كارشناس ارشد آموزش داخلي جراحي

http://www.persianblog.ir/posts/?weblog=diabetes-care.persianblog.ir&postid=6124642

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۳۸٦/٢/۱٤ - Mohammadreza Mirbolooki